Általános információk Nagy-Britannia Élménybeszámolók
Nyitólap Régiók Városok Nemzeti parkok Fórum
izletes.hu on Facebook

 


Dél-angliai dombság és a csatorna partja

Ködös és viharos időben nem tűnik barátságosnak a tengerpart, ám napfényben, derült időben hivalkodó széles homoksávja, fehér mészkőfala. Dover „fehér sziklái” azonban még a viharos tengeren (viharban valóban tengernek látszik az itt alig 40 km széles csatorna) is vonzzák az utazót, mint egykor a hódítókat. Anglia kapuját immár 900 éve a hódítóknak gátat emelő sziklafalak jelentik, csakúgy, mint a ma hajón érkező turistának, melyen a belépést semmi nem akadályozza. Jó időben egy pillanatra repülőről is lehet látni Dover sziklafalait, amit hamar felvált a zöld mezők, a piros tetejű házak és a zömök tornyú templomok látványa, s pár perc alatt máris London külvárosai felett járunk.
Aki viszont a hajóutat választja, s Dovernél száll partra, onnan a rómaiak nyomát követi, a francia hadjáratokról visszatérő brit harcosokét, majd a történelmi Canterburynél, Anglia kereszténységének bölcsőjénél a zarándokok útjára lép, fokozatosan ismerkedik Angliával, s a kenti partoktól tipikusan angol falvakon, históriai városokon, termékeny földeken és híres gyümölcsösök között jut el Londonba. A Doverbe hajón érkező utas ott száll partra, ahol valaha Július Caesar csapatai.
Dover érdekes város, őrzi Anglia előretolt őrhelyének megtisztelő rangját, ha egykori kiváltságait, amelyeket, mint a Cinque Ports [öt kikötő] egyike, amit még a normann időkben kapott, nem tudta megőrizni. Az öt kikötő; Hastings, Romney, Hythe, Dover és Sandwich, amely az első védelmi vonalat jelentette a kontinens felé és egészen VII. Henrikig a hajóhad fő támaszpontjai voltak. Éppen ezért a 17. század végéig adómentességet és önálló bíráskodást élveztek.
Dover sziklái sok hódítót vonzottak az évszázadok során, legfenyegetőbb közülük Napóleon volt 1805-ben, amikor Anglia meghódítására készült, ám kudarcot vallott.
Az átkelőhajók az Admiralitás-kikötőgát végénél kötnek ki.  A kikötőből a part mentén húzódik a Marine Parade (Tengerész sétány), ahonnan fel lehet sétálni a keleti sziklák tetején épült várhoz, amely az egyik legrégebbi és legimpozánsabb vár Nagy-Britanniában. A vár eredete a római időkbe nyúlik vissza, az angolszászok a római alapokra építkeztek, erődítményük helyén pedig a normannok. Puritán falaival ma is uralja a csatornát. A vár a szárazföld felől megközelíthetetlen, az egyetlen út a 12-13. századból származó tornyok között vezet. A mai bejáratot a Canon’s Gate-et (Kanonok kapu) 1794-ben vágták egy középkori kapu mellett a falba. A ma is álló falak között van olyan, amit még Hódító Vilmos vagy ÍII. Henrik építtetett. A vár legszebb részét, a zömök normann vártornyot, II. Henrik építette az 12. század közepén, amely a korabeli katonai építészet egyik legjelentősebb maradványa. A vár területén, a vártoronytól délre egy római világítótorony maradványa látható, mellette a St. Mary de Castro temploma, melynek építéséhez római csempéket használtak fel, ám 1860-ban az eredeti stílusától eltérően alakították át.
A vártorony tetejéről tiszta időben pontosan kivehetők a francia partok. A vár hétköznapokon és vasárnap délután látogatható.

Hampshire

USCG Station Lighthouse, Portsmouth Harbor, New Hampshire (www.flickr.com by meantux)

Dover városa 35 000 lelket számlál, a Market Square-en található múzeuma természettudományos gyűjteményt és a közelben feltárt régiségeket őriz. A High Street-en áll a Városrésze, melynek egy része a Maison Dieu (Isten háza), melyet még a 13. században építettek a Canterburybe tartó francia zarándokok számára, pihenőül. Később királyi szállás lett, s VIII. Henrik volt az utolsó király, aki megszállt benne.
Doverből hullámzó hegyi út vezet Folkestone-ba, a Csatornán közlekedő átkelőhajók másik forgalmas kikötőjébe. A város valamivel nagyobb, mint Dover, közel 10000-en többen is lakják, emellett kedvelt üdülőhely. A város büszkesége a Doverével vetekedő sziklafalak tetején 2 km hosszan húzódó, gondosan ápolt gyepszőnyeg, kitűnő kilátással rendelkező sétány, koncert- és bálterem és minigolf pályákkal. A sziklák lábánál homokos tengerpartról napozhat és fürödhet az ide látogató.
A Kenti grófsággal megismerkedni kívánok a Canterbury-Rochester vonalon haladjanak. Itt egy erdős-dombos tájon vezet keresztül az M2-es út, amely London irányába haladva egyre beépítettebb.
Kent volt az első angol királyság, lakói, a canti-k már Julius Caesar partraszállása idejében állandó lakói voltak ennek a vidéknek, földműveléssel foglalkoztak, míg a sziget belsejében még vándoroltak a törzsek. A gazdagon termő vidék határa részben a tenger, s emiatt legfontosabb iparága a halászat. Dús legelőin birkák és tehenek százai legelésznek, és a megye belsejében elterülő sík vidéken országos hírű komló terem. Kitűnőek a gyümölcsösei, cseresznyéskertjeinek eredete megközelíti a kétezer évet, mivel a cseresznyét száz évvel Július Caesar partraszállása után a rómaiak honosították meg.
Termékeny talajának és enyhe, de csapadékos időjárásának köszönhetően Kent azóta számít Anglia gyümölcsöskertjének, amióta a rómaiak elültették az első gyümölcsfákat. Az utóbbi időkben a bortermelésben is előretört, nem egy borgazdaság látogatókat is fogad.
Kent grófsága gazdag történelmi emlékekben, kastélyokban, udvarházakban, leghíresebb nevezetessége azonban Canterbury, ahová minden angolnak illik életében legalább egyszer ellátogatni; ma már csak látogatni, régen zarándokolni. Az első nagy angol költőnek tartott Geoffrey Chaucer, eredeti foglalkozását tekintve vámhivatalnok, írta a korai angol irodalom legszórakoztatóbb és máig legolvasottabb művét, a Canterbury meséket. A Londonból 1387-ben Becket Szent Tamás sírjához igyekvő zarándokcsapat útjának csodálatosan szellemes leírása a 14. század angol társadalmába ad átfogó és mulattató bepillantást.
Dovertől Canterbury 25 km az A2-es úton. Itt Caesar légiói is vonultak; ásatások bizonyítják, hogy időszámításunk előtt 200 körül is már jól megerősített, és körülárkolt település volt Canterbury. A római uralom összeomlása után, a város a 6. század végére Ethelbert kenti király székhelye lett. Ebből a korból származik neve is: Cantwara-byring, azaz a kenti emberek városa.  A király egy Berta nevű keresztény frank hercegnőt vett feleségül, így 597-ben megindulhatott egy római misszió, melynek vezetője Szent Ágoston volt, aki Benedek-rendi kolostort alapított és katedrálist létesített. Így Canterbury lett Anglia első püspöksége, s gazdagságát a középkorban azoknak a távoli vidékekről és országokból érkező zarándokoknak köszönhette, akik felkeresték Szent Tamás sírját.
Becket Tamás canterburyi érseket 1170-ben a Franciaországban harcoló II. Henrik meggondolatlan szavait követően szúrta le a király négy lovagja. Emiatt a királyt az egyház szentségtörő bűnben való részességgel vádolta. II. Henrik bűnbánata nagy volt, hiszen az érseket három évvel halála után szentté avatták. Egy évre rá mezítláb zarándokolt Becket sírjához s bűnbocsánat reményében elszenvedte, hogy a szerzetesek megvesszőzzék, ami bármily jelképes is volt, még is a királyi hatalom nagy megaláztatását jelentette.
A 33 000 lakosságot számláló ősi város ma is az anglikán egyház központja. A Dane John nevet viselő, valószínűleg a római korból származó, sírdombról, kitűnő kilátás nyílik a városra, amelyet a hatalmas világhírű katedrális ural.

Surrey

sry06i02 Surrey BC, Home Winter 2006 (www.flickr.com by CanadaGood)

Feltételezések szerint a katedrális helyén Ethelbert király palotája állt, melyet Szent Ágoston rendelkezésére bocsátott. Lanfranc érsek kezdte meg az új templom építtetését, amely többszöri átépítés és a tűz pusztítása után 1184-ben fejeződött be. 1376-ban Simon of Sudbury a mai épületkomplexum közepén lévő dómhoz új hajót csatolt. Az építkezést utódai fejezték be. A központi tornyot 1495 körül Goldstone perjel emelte. Az eredeti tervek többszöri módosításával évszázadokig tartott az építkezés, melynek eredménye, hogy a csodálatos épületen a középkori építészet minden stílusa fellelhető.
A katedrális külső hossza 159 méter, a hajó 54 méter hosszú, 27,5 méter széles és 24 méter magas; a szentély 55 méter hosszú. A késő angol gótikára jellemző, egyenes vonalú, perpendikuláris torony 72,5 méter magas és Bell Harry (Harry-harang) vagy Angel-tower-nek (Angyal-torony) nevezik. Utóbbi nevét arról az aranyozott angyalról kapta, mely valaha az ormát díszítette a templomnak.  A hajó nyugati oldalán tornyok láthatók, melyek szélesedő talapzata még jobban hangsúlyozza a Bell torony elegáns vonalainak harmóniáját. A dóm kelet felé keskenyedik, mivel beépült a két korábbról megmaradt Szent Andrew és Szent Anselm nevét viselő kápolna közé. Az épületsor a Coronának vagy Beckett Koronájának nevezett toronyban végződik.
Belülről az épület két templomra tagozódik. A tiszta perpendikuláris stílusban épült, a hajó oszlopai kecsesen tartják a bonyolult bordázatú boltozatot. Az 1376-os átalakításkor a normann oszlopoknak és falaknak csak az alsó felét tartották meg, az oszlopokat átalakították, fölfelé ravaszul elvékonyodva, hogy az egész hajó a valóságnál magasabbnak lássék. A szentélyt és a hajót elválasztó szentélyrácsot, melynek fülkéiben Ethelbert, Hitvalló Edward, II. Richard, IV. Henrik, V. Henrik és VI. Henrik szobrai sorakoznak, 1300 körül emeltette Eastry perjel.
A nyugati szárny Mártíromságnak nevezett mellékhajójában négyszögletes kő jelzi azt a helyet, ahol Becket Tamást meggyilkolták. Maradványait a pompás boltozatú, különlegesen faragott oszlopfejeiről híres kriptában őrzik. Ezt a kriptát a világ legnagyobb normann kriptájaként tartják számon. Évszázadokon (több mint háromszáz éven át) zarándokok koptatták a kriptához vezető utat. Szent Tamás hírét különösen fokozta az a tény, hogy amíg II. Henrik penitenciáját rótta le sírjánál, csapatai elfogták az Angliába betörő skót királyt. Ettől kezdve minden angol király elzarándokolt Canterburybe, egészen VIII. Henrikig, aki miután szakított Vatikánnal, elrendelte Becket Tamás sírjának lerombolását. VIII. Henrik biztosította az állam elsőbbségét, mindent megtett a Becket-kultusz megszűntetése érdekében.
Becket Tamás síremléke mellett van az angol történelem legendás alakjának az 1376-ban elhunyt Fekete Hercegnek (III. Edward sok franciaországi csatában győztes fiának) sírja és bronz képmása. Ugyancsak itt van IV. Henrik és Navarrai Johanna sírja. Az apszisban áll Szent Ágoston széke. Ez egy meghatározhatatlan korú (feltehetően a normann hódítás előtti) márványtrón, melyen Canterbury érsekét iktatják be.
A hajóhoz csatlakozó kerengő a 15. században épült, boltozatát a középkori heraldika (címertan) egész Európa páratlan gyűjteménye, 820 kőből faragott címerpajzs díszíti.
Canterburyben a katedrálison kívül sok egyházi emléket talál még a látogató, melyek közül a legérdekesebb a St. Martin-templom. A templomot még a római megszállás idején a római villák között építették, így ez Anglia legelső temploma, s egész Európában is az elsők közé tartozik.
A katedrálistól északra található a Királyi pénzverde és a St. John’s Hospital (Szent János kórház), amelyet mint vendégházat Lanfranc érsek alapított 1074-ben. A High-streeten található Hospital of St. Thomas-t (Szent Tamás-kórház) még Becket Tamás építtette 1342-ben a Canterburybe érkező szegény zarándokok számára.
A Stour folyón átvezető hídnál megmaradt néhány Tudor-stílusú, rácsos ablakú favázas ház, melyet a franciaországi és a hollandiai vallásüldözések elől menekülő hugenotta takácsok építettek; e házakban ma is pontosan ugyan úgy szőnek, ahogy négyszáz évvel ez előtt.
A West Gate (Nyugati kapu) a 14. században épült kettős tornyával az egyetlen, ami megmaradt a zarándoklások korának hat városkapuja közül.

Kent

Reculver - Herne Bay - Kent, England (www.flickr.com by law_keven)

Canterburyből továbbindulva Rochesterbe érkezünk, amelynek fő utcájának szomszédságában két impozáns építmény is emelkedik. Az egyik a katedrális, amely felépítésében emlékeztet a canterburyire, ez is két templomot foglal magában, a szentély itt is magasabbra épült, mint a hajó, ám az egész építmény stílusa majdnem tökéletes példája a korai normann építészetnek. Nyugati oldalán a bejárati ajtó nagyon különleges. A hajóban hat ív eredeti normann hajlatú, a nagy ablakok azonban már perpendikuláris stílusúak. A dóm belső kiképzését a korai angol gótika stílusában végezték, legérdekesebb látnivalója egy 13. századi falfestmény, a Szerencse kerekei.
A másik, a katedrálissal szemben található szögletes normann erőd, azokra az időkre emlékeztet, amikor a hastingsi csata után Hódító Vilmos megszilárdította a hatalmát Angliában. A várat, melyből nagyrészt az erőd külső váza maradt meg, Gudulf barát kezdte építtetni, aki Lanfranc Canterbury érsekkel együtt érkezett Angliába, és 1077-ben lett Rochester püspöke. Maga az erőd a normann katonai építkezés egyik legremekebb maradványa, William de Courbeuil műve, aki 1123-ban lett érsek és három évvel később I. Henrik neki adományozta a rochesteri várat. Sok tulajdonosi kézen átment vár a 20. században Rochester város tulajdonába került, amely felújította és azóta a vár képes fogadni a látogatókat.
Rochester vára büszkélkedhet Anglia legmagasabb normann vártornyával, ahonnan Pazar kilátás nyílik a Medway folyó völgyére.
Leeds vára csipkézett mellvédjeivel, tornyaival, meleg színű köveivel és tavával Anglia talán egyik legszebb vára. A 12. században épült és azóta is folyamatosan lakott, jelen formáját többszöri átépítés és bővítés során nyerte el, legutoljára 1930-ban újították fel. VIII. Henrik is nagyon kedvelte ezt a várat, s a pestisjárvány elől ide menekült Londonból. A várban látható életnagyságú mellszobra a 16. századból való. Leeds vára 1552-ben került el a királyi család tulajdonából, amikor az írek megbékítésében nyújtott segítségért jutalmul Sir Anthony St. Leger kapta meg VI. Edwardtól.
Londontól 74 km-re található Baingtoke városa, Észak-Hampshire mezőgazdasági központja. A városon túl találhatóak a Basing House romjai. Wicheter hercege védelmezte Cromwell csapatai ellen 1643-ben és 1645-ben úgy fejezte ki hűségét az uralkodó iránt, hogy Loyalty House-nak hívta (Hűségház),  minden ablaktáblára ráíratta franciául: Aimez Loyalty – szeresd a hűséget. A hűségnek és a háznak is Cromwell ágyúi vetettek véget.

Régiók: Belső Anglia Dél és Közép Wales Dél-angliai dombság és a csatorna partja Déli tengerpart és a csatorna szigetek Devon, Cornwall és a Scilly szigetek Észak-Wales Kelet-Anglia Kelet-Közép Anglia Lancashire és a tóvidék London és a Temze völgye Wessex – Wiltshire, Somerset, Dorset Yorkshire és Humberside
Városok: Aberdyfi Aldeburgh Audley End Bamburgh Banbury Bath Berwick-upon-Tweed Beverley Bideford Birmingham Blaenafon Blaenau Ffestiniog Bodmin Bognor Regis Boston Bournemouth Bradford Brighton Bristol Bury St. Edmunds Buxton Caerlon Caernafon Cambridge Canterbury Cardiff Carlisle Cheltenham Chester Chichester Chipping Campden Cirencester Coggeshall Colchester Coventry Csatorna Szigetcsoport Derby Dover Durham Eastbourne Edinburgh Ely Eton Exeter Folkestone Glastonbury Glouchester Great Malvern Great Yarmouth Grimsby Halifax Harlech Harrow Hastings Hereford Hexham Ipswich Jackfield Keswick King’s Lynn Lancaster Lavenham Leeds Lewes Lincoln Littlehampton Liverpool Llandrindod Wells Llandudno London Lowestoft Ludlow Manchester Middleton-in-Teesdale és Barnard Castle Monmouth Newcastle upon Tyne Newmarket Northampton Norwich Nottingham Oxford Penrith Penzance Pevensey Plymouth Portsmouth Rochester Ross-on-Wye Ruthin Rye Salisbury Sandringham Sevenoak Shaftesbury Shrewsbury Southampton Southwold St. Albans St. Davids Stratford-upon-Avon Swansea Wales Taunton Tewkesbury Tonbridge Truro Uffington Warminster Warwick Wight-sziget - Ryde - Binstead - Bembridge Wiltshire Winchester Windsor Worchester York
Nemzeti parkok: Dartmoor Nemzeti Park Exmoor Nemzeti Park Tóvidék Nemzeti Park Yorkshire Dales Nemzeti Park
Nagy-Britannia: Észak-Írország Nagy-Britannia Skócia

Impresszum | Jogi nyilatkozat | Kapcsolat | Anglia